RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel apoštola Pavla

 
Horova | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město)
Adolf Auersperggasse (1885-1933), Auerspergova (1933-1938), Auersbergstrasse (1938-1945)
Autor:
Julius Zeissig
Spoluautor:
Franz Visintini
Stavitel:
Alwin Köhler & Co.
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1902 - 1906
Sloh:
neorománský s secesními prvky
Lidový název:
červený kostel
O stavbě

Stavbu kostela iniciovali ústečtí evangelíci pocházející především z řad místních průmyslnických rodin, které se přistěhovaly do Ústí v průběhu 19. století z Německa. Najali na stavbu lipského architekta J. Zeissiga, který měl v tu dobu za sebou už řadu podobných zakázek. Kostel vyniká nejen cihlově červenou fasádou, ale především použitím progresivní stavební technologie. Pro překlenutí 12,4 metrů široké lodi využil architekt tehdejší technickou novinku - nosníky systému Visintini, pojmenovaném po jeho vynálezci, vídeňském inženýru Franzi Visintinim. Jde o prefabrikovanou železobetonovou příhradovou konstrukci, částečně předepjatou, překvapivě subtilní, která byla s úspěchem aplikována na stavby železničních mostů po celé Evropě. V Ústí nad Labem však byla poprvé užita pro nosník klenby.

Hlavním akcentem interiéru je žehnající Kristus, jde o kopii sochy z hlavního evangelického chrámu v Kodani od sochaře Bertela Thorvaldsena (inspirované obrazem Moudré a pošetilé panny od Petera von Cornelia).

Kde chrám najdete

Mapy.cz

Publikováno v; Zmínky

Ein Kirchengewölbe aus Visintiniträgern;; in: Deutsche Bauzeitung, Mitteilungen über Zement-, Beton- und Eisenbetonbau, 1905, str. 75-76

René Feret; Étude expérimentale du ciment armé; 1906, str. 436

Max Schnyder; Armierter Beton: Lehrbuch zur Berechnung und Konstruktion bearbeitet; 1907, str. 67

Concrete and constructional engineering, svazek 2; 1908, str. 267, 271

Saliger, Rudolf; Dachbauten; in: Emperger, Rudolf, ed.; Handbuch für Eisenbetonbau IV, díl I., Berlin 1909, str. 325–588 (str. 405, obr. 160)

Railway engineer, Svazek 30; 1909, str. 182

Cement age, Svazek 8; 1909, str. 418

De Natuur: Populair geïllustreerd maandblad gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen ..., Svazek 29; 1909, str. 202

Humphrey, Richard L.; Annual Addres by the President, in: National Association of Cement Users, Proceedings of the Eighth Annual Convention, European Practice in Concrete Construction; Kansas City, 1912; str. 51-52

Cassell's reinforced concrete; a complete treatise on the practice and theory of modern construction in concrete-steel; London, New York, Toronto and Melbourne 1913

Literatura

Hassler, Uta; Kohler, Niklaus; Das Verschwinden der Bauten des Industriezeitalters: Lebenszyklen industrieller Baubestände und Methoden transdisziplinärer Forschung; Tübingen 2004, s. 147

Hrubý, Petr; Souček, Jiří; Památky města Ústí nad Labem; Ústí nad Labem, 2004

Okurka, Tomáš; Sto let chrámu apoštola Pavla v Ústí nad Labem; Město Ústí nad Labem; 2006

Krsek, Martin; Počátky betonového stavitelství na Ústecku, in: Průmyslové dědictví Ústeckého kraje - mapování a realizace, sborník konference Ústí nad Labem 19. 6. až 20. 6. 2008; VCPD / ČVUT 2008; s. 45-53

Krsek, Martin; Chrám apoštola Pavla; 2009; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Nešpor, Zdeněk R.; Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska; Kalich, Praha, 2009; str. 482-484

Sellnerová, Alena (ed.); Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji; NPÚ ÚOP v Ústí n. L., Ústí nad Labem, 2017; str. 112-115

Článek o stavbě v seriálu

Krsek, Martin; Červený kostel skrýval unikátní klenbu; Mf DNES, 8. 12. 2009

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=12241169&action=element&presenter=ElementsResults

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

Noc kostelů:
www.nockostelu.cz

[IMG]

pohled z ulice W. Churchilla

Foto: Jan Vaca 02/2008

[IMG]

železobetonová klenba překrytá malbou a štukem se secesním dekorem

Foto: Martin Krsek 11/2009

[IMG]

severní vstupní portál (dnes nepoužívaný)

Foto : Jan Mareš 10/2010

[IMG]

kostel vyniká svou zdobnou fasádou

Foto: Jan Vaca 02/2008

[IMG]

historická fotografie z roku 1920

Foto: http://www.fotografie.muzeumusti.cz/preview/p_227.htm

[IMG]

historická fotografie z roku 1945

Foto: http://www.fotografie.muzeumusti.cz/preview/p_226.htm

[IMG]

detail závěru kostela s původní výmalbou

Marečková, Josefína; Duchovné průdy v našej republike. 1918-1930, II. dielo: Průdy cirkevné.; Nakladateľstvo časopisu „Bratislavská pošta“, Bratislava, 1926; str. 176

[IMG]

odhalená konstrukce klenby v průběhu výstavby 1904

Deutsche Bauzeitung, Mitteilungen über Zement-, Beton- und Eisenbetonbau, 1905, s. 75-76

[IMG]

výkres konstrukce klenby systému Visintini v ústeckém kostele

Wattjes, 1933, s. 99

[IMG]

Concrete and constructional engineering, svazek 2; 1908, s. 267 a 271 - printscreen služby Google Books

https://books.google.cz/books?id=s581AQAAMAAJ&q=visintini+aussig&dq=visintini+aussig&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjUlYie6tf6AhXTg_0HHeNMAZgQ6AF6BAgJEAI