RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Pick

 
Beethovenova 31 | Ústí nad Labem - Klíše 597
Mühlstrasse (?-1904), Beethovenstrasse (1904-1933), Beethovenova (1933-1938), Beethovenstraße (1938-1945), Beethovenova (1945-194?), Rudé armády (194?-1991)
Autor:
Erwin Katona
Stavitel:
Alwin Köhler & Co.
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1932
Sloh:
funkcionalismus
Aktuální název:
Lékárna Hvězda
O stavbě

Dům si nechal postavit Leo Pick, dědic jednoho z největších obchodů s textilním zbožím v Ústí nad Labem. Jako žid prchl před nacisty a ti jeho majetky včetně vily arizovali. Po válce vilu zkonfiskoval československý stát jako nepřátelský majetek. Majitel však přežil holocaust a vrátil se do Ústí. V roce 1947 dosáhl soudní cestou zrušení konfiskace. Po té, co se Leo Pick přestěhoval na trvalo do Palestiny, mu vilu ale stát opět zkonfiskoval. Sloužila jako jesle, před pádem komunistického režimu zde byla ubytovna zaměstnanců podniku Chemopharma. Namísto toho, aby byla vila vrácena v restituci původním židovským majitelům, byla prodána do soukromých rukou. Od roku 1995 hostí lékárnu Hvězda.

Publikováno v

Mein Heim, Monatshefte für Baukunst + Raumkunst + Werkkunst und Wohnkultur, 10/1932; Alfred Bayer-Lythos, Oswald Richter, Karlovy Vary, 1932 (publikovány fotografie exterieru i interieru Pickovy a Klimschovy vily v rámci článku Thilo Schodera Vom neuen Bauen); str. 218, 228-235

Eisler, Max; Erwin Katona-Prag / Wohnbauten. In: Moderne Bauformen, roč. 31, Stuttgart 1932, str. 619-620

Literatura

Hladíková, Věra; Kaiser, Vladimír: Restituce majetku židovské rodiny Picků 1945-1961. in: Ústecký sborník historický 2000, Ústí nad Labem 1999, s. 212 - 213.

Páral, Matěj; Pickova vila; úkol v+v MK07503233304/81402; 2007; dostupné na MIS (Metainformační systém Národního památkového ústavu)

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 475 (malé heslo - Z 022)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

Modernism in Architecture:
modernism-in-architecture.org

[IMG]

Vila Pick

Foto: Jan Vaca 01/2008

[IMG]

dobová fotografie - 30. léta

zdroj: časopis Mein Heim, září 1932