RSS Facebook

Karta stavby 

Alabastrový oltář kostela sv. Floriána

 
Na sklípku | Ústí nad Labem - Krásné Březno
Autor:
Melchior Kuntze
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1604
Sloh:
renesance
O stavbě

Oltář se nachází v kostele sv. Floriána v Krásném Březně, jehož síťové zaklenutí provedl ve shodné době kameník Hans Boge z Pirny.

Od r. 1932, na základě článku W. Hentschela, byl za autora oltáře pokládán sochař Tobias Lindner z Freibergu. Tato původní hypotéza byla však vyvrácena P. Hrubým v r. 2016. Autorství Melchiora Kuntzeho kromě stylotvorného pojetí dokládá nově objevená signatura M K na spodní straně hlavní římsy mezi korintskými hlavicemi představených sloupků (M mezi levými, K mezi pravými).

Literatura

Hentschel, Walter; Sächsische Renaissancebildhauer in Nordwestböhmen, in: Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes, 12/1932, str. 61-64

Hrubý, Petr; Alabastrový oltář a kazatelna z kostela sv. Floriána v Krásném Březně; in: Monumentorum Custos 2016, FF UJEP a NPÚ ÚOP v UL, Ústí nad Labem, 2017; str. 5-22

Odkazy

Unikátní oltář kostela sv. Floriána:
previous.npu.cz

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně:
www.kostel-krasnebrezno.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2019

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2019

[IMG]

KUNTZE Melchior - iniciála M

Foto: Matěj Páral 09/2019

[IMG]

KUNTZE Melchior - iniciála K

Foto: Matěj Páral 09/2019