RSS Facebook

Karta stavby 

An Overall Vision for Ústí nad Labem

 
Ústí nad Labem
Spoluautor:
Jiří Suchomel - (Technická univerzita Liberec)
Spoluautor:
Massimo Tadi - (Politecnico di Milano)
Spoluautor:
Danilo Palazzo - (Politecnico di Milano)
Spoluautor:
Maties Serracant - (Universitat Autonoma de Barcelona)
Spoluautor:
Petr Janoš - (Technická univerzita Liberec)
Spoluautor:
Franck Nolesini - (Politecnico di Milano)
Spoluautor:
Angela Colucci - (Politecnico di Milano)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
2009
O stavbě

Mezinárodní architektonicko- urbanistický workshop (International workshop in architecture and urban design) - Liberec; 5.-13. září 2009 - na téma rozvoje města Ústí nad Labem. Účastníci: Mark Baquir, Laura Boi, Šimon Brabec, Ramon Busi, Michaela Dlouhá, Atul Dwivedi, Sara Ferri, Simone Fossa, Ilaria Gelmo, Giuliana Guanetti, Jan Holub, Jan Hora, Klára Jánošová, Yu Jianghao, Michal Krejčík, Jan Luksík, Jiří Němeček, Ewa Pankowska, Marcello Pari, Tomáš Petermann, Miquel Pybus, Eleonora Rumi, Marta Sesana, Eliška Slámová, Francesco Carlo Toso, Shahrooz Vahabzadeh, Jan Veisser, Andrea Vergani, Walter Xezzan.

Úvodní materiály

Informace a pozvánky

Výstup

Urban Strategies for Ústí nad Labem

[IMG]

Areal schemes - Districts (vymezení oblastí k řešení)

Brief book 1. 9. 2009, str. 38

[IMG]

pozvánka na závěrečnou prezentaci výsledků workshopu

archiv Matěje Párala