RSS Facebook

Karta stavby 

Provozní budova

 
Ústí nad Labem
Spoluautor:
Rudolf Bergr
Spoluautor:
Vladimír Novák
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1987
Sloh:
postmoderna
O stavbě

Podle tvarosloví a náznaku situace v axonometrii by mohlo jít o studii, z které později vznikl jeden ze správních objektů Severočeské plynárenské (Panská 16 nebo spíše Klíšská 940).

Publikováno v

Sedláková - Valterová, Radomíra; Lukeš, Zdeněk; Hubáček, Karel - předml.; Mladí architekti - Ústí n. L. - Liberec, 1987

[IMG]

axonometrie

Mladí architekti - Ústí n. L. - Liberec

[IMG]

pohled zezadu

Mladí architekti - Ústí n. L. - Liberec