RSS Facebook

Karta stavby 

Základní škola v Řehlovicích

 
Řehlovice 100
Autor:
Milan Babuška
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1933 - 1934
O stavbě

Žádost o zřízení české školy byla podána 9. 6. 1920 a ještě téhož roku byla kladně vyřízena. Výuka probíhala prozatím ve druhém patře německé školy. Roku 1923 byl zakoupen pozemek a poté podána žádost o výstavbu vlastní budovy. Vlivem různých okolností se však stavba dostala na program teprve v r. 1933.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Web

www.zsrehlovice.cz

Prameny

Archiv města Ústí n. L. (AMUL), fond Okresní úřad Ústí nad Labem 1850-1938, inv. č. 468 - Zřízení české měšťanské školy v Řehlovicích, KT 150 (plánová dokumentace); fond Okresní školní inspektorát v Ústí nad Labem 1927 – 1938, inv. č. 3 - Matriky českých škol 1930, KT 3 (další informace o škole)

Literatura

Šimáně, Milan; České obecné menšinové školy v okrese Ústí nad Labem v období Československé republiky (1918-1938); diplomová práce; Historický ústav FF MU, Brno, 2010

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 07/2016

[IMG]

výkres, situace, 1:2880 a přízemí, 1:100

Archiv města Ústí n. L.

[IMG]

výkres, suterén, 1:100 a situace, 1:2880

Archiv města Ústí n. L.

[IMG]

výkres, 1. patro, řez, 1:100

Archiv města Ústí n. L.

[IMG]

výkres, řez, podkroví - krov, 1:100

Archiv města Ústí n. L.

[IMG]

výkres, fasáda severní, 1:100

Archiv města Ústí n. L.