RSS Facebook

Karta stavby 

Návrh zdymadla Střekov od Theodora Karla Bacha

 
Pražská, Litoměřická | Ústí nad Labem - centrum (Ostrov) a Střekov (Starý Střekov)
Elbestraße, Leitmeritzerstraße
Autor:
Theodor Karl Bach
Účel stavby:
Inženýrská stavba
Výstavba:
1919
Sloh:
klasicizující secese
O stavbě

V roce 1917 již měla Komise pro kanalizování Vltavy a Labe v Čechách zpracovaný technický a dispoziční návrh plavebního stupně Střekov. Základem byl pohyblivý jez o pěti polích hrazených dvojdílným stavidlovým uzávěrem. Plavební zařízení (plavební kanál se dvěma plavebními komorami) bylo umístěno při pravém břehu a vorová propust při levém břehu. Pro využití vodní energie byla navržena vodní elektrárna při levém břehu. Její budova byla situována rovnoběžně s proudnicí a měla být vybavená 12 Francisovými turbínami.

Na základě tohoto návrhu Komise téhož roku zadala Theodoru Bachovi, profesoru na vysokém učení technickém v Praze, zpracování skici architektonické úpravy fasády vodní elektrárny a mostní jezové konstrukce. Tento návrh pak Komise prezentovala ve vodoprávním projektu, který byl hotov v roce 1919 a schválen 1921.

Paralelně k tomu byla vypsána vyzvaná soutěž na architektnické ztvárnění, do ní byly zaslány nakonec jen návrhy dva, arch. J. Justicha a O. Polívky.

Po dalších peripetiích nakonec zdymadlo navrhl arch. F. Vahala.

Kde měla stavba stát

Mapy.cz

Literatura

Merta, Ladislav; Šámalová, Zlata; Historie vodní cesty na dolním Labi; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, 2009; str. 24-26

[IMG]

pohled na vodní elektrárnu, 1919

Ing. Ladislav Merta, Ing. Zlata Šámalová; Historie vodní cesty na dolním Labi; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, 2009; str. 25

[IMG]

část skicy jezové lávky, 1918

Ing. Ladislav Merta, Ing. Zlata Šámalová; Historie vodní cesty na dolním Labi; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, 2009; str. 25