RSS Facebook

Karta stavby 

Centrum služeb a obchodu

 
Masarykova 10a - 34 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 3310 - 3120
Schulgasse (Školní) (1876-1899), Goethestrasse (1899-1933), Goethova - Goethestrasse (1933-1938), Adolf Hitler Straße (Adolfa Hitlera) (1938-1945), Masarykova (1945-1952), Fučíkova (1952-1990)
Spoluautor:
Miroslav Těšínský
Spoluautor:
Miroslav Johanovský
Spoluautor:
Jan Zeman
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1983
Sloh:
nový brutalismus
Lidový název:
Blázinec
O stavbě

Stavba komplexu obchodů na Masarykově ulici (dříve Fučíkově) znamenala jeden z největších zásahů do podoby centra Ústí nad Labem. Za obět předimenzovanému molochu padlo několik desítek historických domů. Dolní blok domů měl sloužit podle návrhu architektů k obchodním účelům a poskytovat služby obyvatelům města. Nad ním se tyčí několik věžových domů, kde jsou byty. Dnes část komplexu využívá Česká pošta, v dalších jsou různé obchody a restaurace.

Součástí souboru staveb je i exteriérová skleněná mozaika od akademického malíře Petra Menše.

Literatura

Synková, Veronika; Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989, diplomová práce; Filosofická fakulta UJEP, KHR - stavební historie; Ústí nad Labem, 2008; s. 86

Fridrichová, Markéta, ed.; Střepy rozkvětu, Nástěnné umění ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji, 50.-80. léta 20. století; Kuprospěchu o.s., Chomutov, 2015; str. 47 (fotografie mozaiky)

Článek o stavbě v seriálu

Otevřít článek

Možné předobrazy

Hotel Olivetti v Ivrei v Itálii, arch. I. Cappai, P. Mainardis (1967-1975)

Výskyty v jiných databázích

A489:
www.a489.cz

[IMG]

fotografie současného stavu - pohled z Masarykovy třídy

Foto: Pavel Plánička 05/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - horní část komplexu

Foto: Jan Vaca 01/2011

[IMG]

fotografie současného stavu - vnitřní pěší komunikace

Foto: Jan Vaca 02/2011

[IMG]

fotografie současného stavu - dolní část komplexu

Foto: Pavel Plánička 05/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - detail fasády

Foto: Pavel Plánička 05/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - původní detaily: mobiliář, vývěsní štít obchodu

Foto: Jan Vaca 02/2011

[IMG]

detail struktury fasády

Foto: Adam Ježek 02/2015

[IMG]

detail mozaiky od Petra Menše

Foto: Adam Ježek 02/2015

[IMG]

nová podoba levé části ulice - foto po dostavbě

Foto: Ludmila Hájková - Foto Studio H

[IMG]

horní část komplexu - pěší zóna

Ludmila Hájková - Foto Studio H

[IMG]

průběh stavby

Ludmila Hájková - Foto Studio H

[IMG]

původní podoba ulice

Ludmila Hájková - Foto Studio H