RSS Facebook

Karta stavby 

Masarykova národní škola

 
Husova 19 | Ústí nad Labem - Krásné Březno (Sídliště Krásné Březno) 349
Schloßstraße
Autor:
Alois Mezera
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1927 - 1930
Sloh:
klasicizující purismus
Aktuální název:
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem
Historický název:
8. ZDŠ
O stavbě

V době svého vzniku stála budova na okraji Krásného Března. Dnes ji obklopuje panelové sídliště. Objekt patří mezi typické školské stavby, které ve 20. letech minulého století vznikaly po celém Československu. Během II. světové války zde byla kasárna a sídlo německého četnictva.

Před školou v Krásném Březně si architekt Mezera už vyzkoušel stavbu školy na jiném místě - ve slovenském Novém Mestu nad Váhom. Podle jeho návrhu zde byla v roce 1924 dokončena budova Gymnázia M. R. Štefánika.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Čančík, J. A.; Moderní hygienické požadavky na školní budovu. In: Styl. Časopis pro architekturu, stavbu měst a umělecký průmysl, roč. 8 (1927-28); str. 81-85; (v textu se škola nezmiňuje, jde pouze o ilustraci článku) Alois Mezera: Státní obč. škola v Krásném Březně. 1927. Perspektivní pohled a půdorys přízemí.; str. 84

Web

Stránky školy

[IMG]

pohled z ulice Družstevní

Foto: Matěj Páral 09/2011

[IMG]

vstupní část

Foto: Matěj Páral 09/2011

[IMG]

pravé křídlo

Foto: Matěj Páral 09/2011

[IMG]

detail oken

Foto: Matěj Páral 09/2011

[IMG]

historická fotografe

Archiv Jana Vaci

[IMG]

historická fotografie - pohled na zadní part budovy

Archiv Jana Vaci

[IMG]

perspektiva

Čančík, J. A.; Moderní hygienické požadavky na školní budovu. In: Styl, roč. 8 (13), Praha 1926; str. 84

[IMG]

plán suterénu

Čančík, J. A.; Moderní hygienické požadavky na školní budovu. In: Styl, roč. 8 (13), Praha 1926; str. 84

[IMG]

ředitelská vila č. p. 350

Foto: Matěj Páral 09/2022