RSS Facebook

Karta stavby 

Návrh na všeodborový klub ROH, II. cena

 
Velká Hradební 19 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město)
Grosse Walssstrasse (1850-1933), Na velkých hradbách - Grosse Walstrasse (1933-1938), Grosse Wallstraße (1938-1945)
Spoluautor:
Karel Gronwaldt
Spoluautor:
Vladimír Langr
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1956
Sloh:
měkký modernismus
Aktuální název:
Kulturní dům
O stavbě

Šlo o omezenou soutěž, ve které byly uděleny pravděpodobně dvě druhé ceny, z toho návrh J. Láchy a H. Láchové byl vybrán s některými dispozičními změnami k realizaci. Dnes je budova známa jako Kulturní dům.

Publikováno v

Langr, Vladimír; K výstavbě kulturních zařízení ve druhé pětiletce; in: Architektura ČSR, č. 9, roč. XV, 1956; str. 486-487

[IMG]

perspektivní kresba

Architektura ČSR, č. 9, roč. XV, 1956; str. 486-487