RSS Facebook

Karta stavby 

Sborový dům Církve bratrské

 
V zahrádkách 33 | Ústí nad Labem - Klíše 1011
Autor:
Bohuslav Kučera
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1989 - 1994
Sloh:
postmoderna se zbytky nového brutalismu
O stavbě

Počátek Církve bratrské v Ústí n. L. lze datovat rokem 1945. Od roku 1949 sboru sloužil jako modlitebna činžovní dům v ulici K národnímu domu 12. V roce 1961 byl však demolován v rámci asanace centra města, dnes v jeho místě stojí tzv. ABC domy. Náhradou byl zakoupen rodinný dům Pod Holoměří s větším pozemkem pro zamýšlenou stavbu, bohoslužebné prostory zřízeny prozatím v jeho sklepním podlaží (společenství využívá pro nedělní shromáždění modlitebnu Církve adventistů s. d., později evangelický kostel v Trmicích). První projekt modlitebny z roku 1975 nebyl z politických důvodů povolen. Povolení získává teprve druhý, a to těsně před pádem režimu v roce 1989, jako "přístavba" stávajících prostor. S původní vilou je sborový dům spojen "krčkem" v kterém se nacházejí místnosti pro práci s dětmi a v současnosti i nově založená základní škola Karmel.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 478 (malé heslo - Z 048)

Web

cb.cz/usti

Výskyty v jiných databázích

Noc kostelů:
www.nockostelu.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 05/2014

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 05/2014

[IMG]

fotografie podhledu hlavního sálu

Foto: Kryštof Pavel Páral 06/2016