RSS Facebook

Karta stavby 

Základní škola Palachova

 
Palachova 37 | Ústí nad Labem - Klíše (Nová Klíše I) 400
Ohnsorgstrasse (1904-1933), Ohnsorgova (1933-1938), Ohnsorgstraße (1938-1945), Churchillova (1945-1948), Gottwaldova (1948-1990)
Autor:
Josef Gočár
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1926 - 1930
Sloh:
funkcionalismus
Historický název:
Menšinová obecná a měšťanská škola
O stavbě

Nová škola nahradila ve 30. letech minulého století už nedostačující budovu v Solní ulici, která byla v Ústí nad Labem otevřena jako vůbec první česká obecná škola v roce 1919. Stavbu od proslulého českého architekta Josefa Gočára podpořil i stát. Funcionalistická budova se měla úctyhodným symbolem nového Československa v převážně německy mluvícím Ústí. V době svého vzniku měla škola 19 tříd a už dva roky po slavnostním zkolaudování ji navštěvovalo víc než 600 žáků. Budovu zdobí znak československého lva.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Páral, Matěj; Základní škola; úkol v+v MK07503233304/81402; 2007; dostupné na MIS (Metainformační systém Národního památkového ústavu)

Krsek, Martin; Historici našli Gočárovy plány na ústeckou školu; rozšířená verze článku publikovaného v severočeské příloze Mf DNES, 18. 1. 2010

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 472-473 (velké heslo - Z 010)

Web

www.zspalachova.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nad-labem.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
slavnestavby.cz

Modernism in Architecture:
modernism-in-architecture.org

archindex cz:
www.archindex.cz

[IMG]

fotografie současného stavu - průčelí

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 01/2008

[IMG]

fotografie současného stavu - dům školníka

Foto: Matěj Páral 01/2008

[IMG]

fotografie současného stavu - pohled ze dvora

Foto: Matěj Páral 01/2008

[IMG]

fotografie interiéru

Foto: Matěj Páral 01/2008

[IMG]

detail zábradlí

Foto: Matěj Páral 01/2008

[IMG]

Původní návrh hlavního průčelí školy z roku 1926.

Archiv města Ústí nad Labem

[IMG]

fotografie po dostavbě

Archiv města Ústí nad Labem

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/školy/img/6.jpg