RSS Facebook

Karta stavby 

Kaple Nejsvětější trojice na Horce

 
Chlumec
Autor:
Jean Baptiste Mathey
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1690 - 1691
Sloh:
baroko
O stavbě

Kaple, jejíž stavbu financoval hrabě Jan František Krakovský z Kolovrat, má netradiční trojstranný půdorys, který symbolizuje tři osoby Boží Trojice - Boha Otce (Hospodina), Syna (Ježíše Krista) a Ducha Svatého. Šlechtic nechal kapli postavit jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Její vnitřek zkrášlují nástěnné fresky z roku 1691 ilustrující píseň Te Deum. V roce 1901 byly zrestaurovány. Nad hlavním vchodem do kaple je nika s mramorovou plastikou Krista.

Jméno architekta v archívních pramenech není uvedeno, ale experti se dnes kloní k hypotéze, že jde o dílo Jana Baptisty Matheye.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Chlumec.cz:
www.chlumec.cz

Chlumecký zpravodaj 117/2007 (pdf):
www.chlumec.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=2167415&action=element&presenter=ElementsResults

Monumnet (památkově chráněné stavby):
monumnet.npu.cz

[IMG]

současná podoba kaple

Foto: Bohumil Eichler (www.fotoeichler.cz)

[IMG]

dobová pohlednice

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie\chlumec\img\1.jpg

[IMG]

kaple v kontextu; v popředí již neexistující chlumecký zámek

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/18.jpg

[IMG]

dobová pohlednice

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/3.jpg

[IMG]

dobová fotografie - stavba v kontextu krajiny (kaple se nalézá napravo od věže kostela)

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/8.jpg

[IMG]

dobová fotografie (kaple na obrázku uprostřed)

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/11.jpg

[IMG]

dobová fotografie - stavba v kontextu krajiny

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/22.jpg

[IMG]

dobová ilustrace - stavba v kontextu krajiny (horní obrázek)

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/4.jpg

[IMG]

dobová pohlednice - stavba v kontextu krajiny

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/35.jpg

[IMG]

dobová pohlednice - stavba v kontextu kajiny

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/40.jpg

[IMG]

dobová fotografie - stavba v kontextu krajiny

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/38.jpg

[IMG]

dobová fotografie - stavba v kontextu krajiny

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/chlumec/img/39.jpg