RSS Facebook

Karta stavby 

Přestavba domu Laufer, dnes Pečeť

 
Velká Hradební 3 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 1260
Maternistrasse (1850-1933), Maternova - Maternistrasse (1933-1938), Maternistraße (1938-1945), Maternova (1945-194?)
Autor:
Vladimír Karfík
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Sloh:
pozdní funkcionalismus
O stavbě

Dům, v jehož horních patrech jsou byty a v přízemí prodejny, nepatří k výrazným stavbám. Zajímavý je tím, že jeho autorem by měl být architekt Karfík. V archivu se ovšem složka k domu nedochovala. Název "Pečeť" jsme domu přiřkli kvůli prodejně s razítky, která zde dlouhé roky sídlí.

Kde dům najdete

Mapy.cz

Literatura

Fabiánková Martina, Proměny ústeckého centra ve druhé polovině 20. století, bakalářská práce, Ústí nad Labem 2006

[IMG]

celkový pohled

Foto: Jan Vaca 06/2008