RSS Facebook

Karta stavby 

Poklopový jez na Bílině

 
Střelecká | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) a (Ostrov)
Schützen Gasse (1850-1933), Střelecká (1933-1938), Schützenstraße (1938-1945)
Účel stavby:
Inženýrská stavba
Historický název:
Mostový jez poklopový na řece Bělé
O stavbě

Schematický řez vodním dílem je publikován v snad jediné české knize o jezech od znalce oboru Františka Jermáře. Zda je Jermář rovněž jeho autorem není známo. Dnes jez již prakticky neexistuje, zbyl po něm pouze zpevněný břeh řeky s charakteristickým pilířem se schodovitě vsazenými kamennými kvádry.

Kde jez najdete

Mapy.cz

Literatura

Jermář, František; Jezy; Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1959; str. 548

[IMG]

současný stav

Foto: Matěj Páral 01/2008

[IMG]

řez

Jermář, František; Jezy; Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1959; str. 548