RSS Facebook

Článek 

Kritici: Na co bude v Ústí tolik tunelů?

01. 03. 2010 | autor: Lucie Chlebná

V úterý bude veřejně projednáván územní plán Ústí. Už nyní má magistrátní návrh řadu odpůrců.

Občané krajského města mají do 17. března možnost vznášet své připomínky ke konceptu nového územního plánu, který by měl být schválen na konci příštího roku. V úterý 2. března se ve velkém sále Domu kultury koná jeho veřejné projednání.

Už nyní ale z řad občanských a ekologických iniciativ zaznívají vůči územnímu plánu, jak je navržen, ostré výtky. Zatím mají jedno společné - chybí mu jednotná vize, navíc je v něm zakreslena řada kontroverzních projektů. Zahrnuje například sjezdovku na Střížovickém vrchu, průmyslovou zónu v těsné blízkosti vznikajícího jezera Milada nebo kilometry silničních tunelů například pod vrchem Větruše nebo na Střekově.

Proč ty tunely?

„Připadá mi nepochopitelné, že na jednom z hlavních vjezdů do města počítá územní plán s těžkou výrobou. Když to přeženu, mohla by tam s prominutím stát třeba jaderná elektrárna,“ komentuje možnost, že by v těsné blízkosti jezera Milada byla zóna s těžkým průmyslem, ústecký architekt Jaromír Veselý. „Město tím dává signál, jakou prioritou pro něj Milada asi je,“ dodává. Za absurdní nesmysl považuje kilometry silničních tunelů, které jsou v konceptu plánu zakreslené. „Je jich tu naplánováno zhruba 10 kilometrů. V celém Českém středohoří jsou přitom velmi obtížné geologické podmínky, tunely by byly nesmírně finančně náročné. Podle mého odhadu by mohly stát 10 až 15 miliard korun. Přitom by vedly v podstatě odnikud nikam a nic by neřešily,“ podotkl Veselý. Upozornil také, že územní plán počítá i s dostavbou dálnice D8 a vybudováním dálničního přivaděče na Děčín. „Kvůli komu by tedy tunel pod Větruší byl? Je třeba počítat s tím, že po dostavbě dálnice tranzitní doprava v Ústí výrazně poklesne,“ říká Veselý.

Problematické je podle něho i zvyšování parkovacích míst v centru města - magistrát na jednu stranu deklaruje, že z centra dopravu odvede, na druhou stranu sem ale řidiče tímto způsobem přivede.

Je to závazné, ale...

Řadu připomínek k územnímu plánu už na magistrát poslali také členové ústecké Strany zelených. „Problémem je rozrůstání zástavby do dosud nezastavitelných území, a to především v místech chráněné krajinné oblasti. To, že se město rozšiřuje, je v pořádku, roste a lidé si chtějí postavit rodinné domky. Ale jsou místa, kde je to nepochopitelné. Proto si myslím, že plánu chybí vize. Zdá se, že na mnoha místech si někdo jednoduše požádal, aby mu tu a tu plochu udělali jako zastavitelnou, a oni to akceptují,“ míní David Daduč ze Strany zelených.

Podle informací z magistrátu město do včerejška obdrželo celkem 40 námitek a 10 připomínek ke konceptu územního plánu. Než bude zpracován do podoby návrhu a nakonec schválen zastupitelstvem, čeká ho ještě dlouhý proces, město počítá s prosincem roku 2011. „Schválený územní plán je závazný pro všechny, neznamená to však, že všechno, co je v něm zaneseno, musí být realizováno,“ upozornila mluvčí ústeckého magistrátu Ivana Solničková.

(Článek byl publikovaný v severočeské příloze Mf DNES, 27. 2. 2010)

[IMG]

napojení jednoho z tunelů na Bukově