RSS Facebook

Článek 

Páral, Krsek, Vaca: Mezinárodní soutěž na hotel pro labskou pláž v Dolních Zálezlech

28. 08. 2019 | autor: Matej Paral

S radostí oznamujeme, že ke konferenci pořádané dne 13. 10. 2017 vyšel sborník: Galeta, Jan; Šolc, Martin (eds.); Architektura mezi myšlenkou a skutečností; NPÚ MCMA s podporou FF MU, Brno, 2018, ve kterém k ústeckému okresu najdete kromě našeho souhrnného příspěvku o soutěži na hotel do Zálezel též stať Terezy Novákové o třech multikulturních institucích v Ústí n. L. Sborník můžete zakoupit např. zde.

[IMG]

Arch. mezi myšl. a skut. - obálka knihy