RSS Facebook

Článek 

Pečivová Hana: Historie Schichtovy vily v Roztokách

31. 12. 2015 | autor: u-a

Hana Pečivová v úvodu své diplomové práce uvádí, že "pravděpodobně neexistuje jméno, které by bylo tak úzce spjaté s městem Ústí nad Labem, jakým je jméno Schicht. O této rodině již bylo mnoho napsáno, ale i tak zůstává mnoho stránek života členů rodiny dosud neprobádaných nebo nezveřejněných."

Práci proto věnovala historii výstavní vily v Roztokách, která vznikla podle návrhu dvorního architekta rodiny Schichtů Paula Brockardta.

[IMG]

Projektová dokumentace - perspektiva detail hlavní budovy

[IMG]

Projektová dokumentace - perspektiva

[IMG]

Hlavní průčelí - současný stav