RSS Facebook

Článek 

Informace o hledání městského architekta

14. 03. 2013 | autor: u-a

Přestože výběrové řízení na funkci městského architekta mělo být podle našeho názoru maximálně transparentní, magistrát o něm odmítal uvést jakékoliv detaily. Podali jsme proto žádost podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ale ani pak nebyli zástupci magistrátu příliš vstřícní. Určitá nejasnost stále přetrvává, podle původních informací bylo totiž účastníků pět, magistrát však uvádí pouze čtyři. Zveřejňujeme to, co nám poslali:


----

Habrová Romana 11.3.


komu: mně, Kittlerová, Puchrová, Šnýdrová


Vážený pane magistře,


dne 21. 2. 2013 jsme od Vás obdrželi žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. K požadovaným informacím uvádíme následující.

Přihlášky k výběrovému řízení včetně všech požadovaných dokladů a příloh předkládají uchazeči pouze v písemné podobě. Vzhledem k tomu, že z tohoto výběrového řízení byl již vybrán vítězný uchazeč, výběrové řízení bylo ukončeno a doklady uchazečů (krom vítěze výběrového řízení) byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vráceny, nemůžeme Vám bohužel poskytnout kopii těchto dokladů v písemné ani v elektronické podobě.


K tomuto zasíláme samostatný listinný dokument Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to na adresu, kterou jste uvedl ve Vaší žádosti. V příloze tohoto e-mailu zasíláme přehled publikační činnosti v odborné literatuře Ing.arch. Vladimíra Charváta.


K Vašim ostatním dotazům uvádíme níže uvedené informace.

Do výběrového řízení se přihlásili tito uchazeči:

Ing.arch Lucie Kavánková

Ing.arch. Zdeněk Havlík

Ing.arch. Vladimír Charvát

Ing.arch. Martin Pospíšil


Složení výběrové komise:

Mgr. Jiří Javorčák, tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem

MUDr. Pavel Dlouhý, radní města

Ing. Marcela Kittlerová, vedoucí personálního oddělení


S pozdravem


Romana Habrová

vedoucí Kanceláře tajemníka

Magistrát města Ústí n.L.


---

Odborná činnost Ing.arch. Vladimíra Charváta