RSS Facebook

Článek 

Vítězný návrh na realizaci expozice Collegia Bohemica

17. 06. 2011 | autor: Jan Vaca

Do soutěže se přihlásilo celkem 30 architektonických týmů, někteří jejich členové pocházejí i ze Slovenska, Dánska a Německa. Do finále postoupily 4 návrhy, ze kterých obdborná komise vybrala projekt ateliéru Projektil Architekti. Vizualizace jejich návrhů představujeme u tohoto článku. 

Na dalších místech se umístili: I) Ing. arch. Petr Dobrovolný, Ing. arch. Radim Horák, II) Bc. Veronika Linánská, Ing. arch. Petra Kučerová, Ing. arch. Veronika Křístková, Akad. Arch. Miloslav Chaloupka, III) Ing. arch. Kristina Magasaníková, Ing. arch. Jan Magasaník, Ing. arch. Roman Prachař, Marias Labarca Clausen, arkitekt MAA, studio Najbrt.

„Tabuizace tématu odvozená od dlouhodobě problematického výkladu našich vlastních dějin mě před zahájením soutěže naplňovala obavami, zda architekti obstojí. Obstáli. Mezi několika výbornými pracemi vybrala porota návrh ateliéru Projektil, který ji ve vzájemném dialogu druhého kola přesvědčil o svých schopnostech vytvořit s Collegiem Bohemica tým a dotáhnout projekt do úspěšného konce," řekl předseda poroty Ing. arch Tomáš Hradečný.

Na regulérnost soutěže dohlížela i Komora Komora českých architektů. Porota soutěže zasedala ve složení Ing. arch. Tomáš Hradečný, akad. arch. Vladimír Hora, Mgr. Ondřej Jakubec PhD., Ing. arch. David Prudík, doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (nezávislí),  Mgr. Blanka Mouralová, prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Mgr. Jan Šícha (za vyhlašovatele, Collegium Bohemicum) a Zbyněk Baladrán, Ing. arch. Václav Šebek (náhradníci). Protokol o soutěži si můžete přečíst zde (v PDF).

Vítězný výtvarný koncept označila komise jako projekt na současné mezinárodní úrovni, který umožňuje souhru poznávacího a emocionálního působení na návštěvníka. Nechává maximálně otevřený prostor pro prezentaci muzejních exponátů, které stojí z hlediska tvůrců koncepce expozice v centru pozornosti.

„Při přípravě expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí klademe od samého počátku důraz na dialog - ať už v rámci naší pracovní skupiny, vědecké rady, či spolupráce s desítkami odborníků u nás i za hranicemi. Jsme opravdu rádi, že v ateliéru Projektil nacházíme dalšího partnera k vzájemným rozhovorům, které jsou podle našeho názoru nejlepší cestou k našemu cíli,“ uvedla ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová. 

Všechny návrhy architektonické soutěže si veřejnost může prohlédnout na výstavě, která bude zahájena v rámci slavnostního otevření budovy Musea v Ústí nad Labem dne 29. června 2011 a potrvá až do podzimu letošního roku. Stálou expozici dějin německy mluvících obyvatel českých zemí připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s Institutem pro saské dějiny a etnografii v Drážďanech pro budovu rekonstruovaného Musea v Ústí nad Labem. Bude umístěna ve dvou patrech na ploše 1 500 m². Nejde o expozici o česko-německých vztazích v mezinárodním smyslu, ale o dějiny soužití česky a německy mluvících obyvatel v českých zemích. Cílem je obohacení pohledu na dějiny vlastní země.

[IMG]

interaktivní stůl

[IMG]

projekce

[IMG]

návrh chodby expozice

[IMG]

návrh 2. patra

[IMG]

návrh 3. patra