RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Josef Zeman

 

1922 Běloves u Náchoda

1997

O autorovi

V oboru stavebních ocelových konstrukcí jde o přední osobnost českého inženýrství. Vystudoval ČVUT, kde se ještě jako student stal asistentem Ústavu ocelových konstrukcí Stavební fakulty. Většinu profesního života působil v Hutní projekční kanceláři Praha. Do mezinárodního povědomí se zapsal především stavbou Žďákovského mostu, který byl největším svého druhu na světě. Vedle mostů vyprojektoval na 50 sportovních hal a stadionů. Pro ně užíval originální řešení pomocí dvojice skloněných obloků a dokázal překlenout rozpětí až 100 metrů. Jeho sportovní haly stojí i ve Valencii a Berlíně. Pro Ústí navrhl unikátní zastřešení letního kina, ale také konstrukce pro zimní stadion a plaveckou halu.

Web

www.archprojekt-zeman.cz

Stavby na jiných místech

Silniční most přes Vltavu Žďákov (1967)

další zmínky o Žďákovském mostu: Dušan, Josef; Encyklopedie mostů na Moravě, v Čechách a ve Slezsku; Libri,

Wikipedie, Structurae, Famous bridge

Publikační činnost

Hořejší, J; Zeman J.; Projet d'un pont routier et ferroviaire à arc mince; Construction Métallique, No. 1, 1973

Literatura

Stejskal, František; Ing. Josef Zeman a jeho inženýrské dílo.; ČSSI a ČKAIT, 1998

Leonhardt, Fritz; Brücken / Bridges; Stuttgart, 1994 (4. vydání); ISBN 3421025908; str. 236-237

Ocenění

1967 Řád práce za úspěšnou odbornou práci

1997 Mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty od ministra dopravy

2001 Cena Most století v kategorii ocelových silničních mostů pro Žďákovský most udělená u příležitosti sympozia Mosty 2001 v Brně

Odkazy

Časopis stavebnictví:
www.casopisstavebnictvi.cz

Výskyty v jiných databázích

structurae:
en.structurae.de

Stavby autora

[IMG]

1971 Zastřešení letního kina

[IMG]

1971 Zimní stadion

[IMG]

1984 Plavecká hala