RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

František Vahala

 

1881 Hustopeče nad Bečvou

1942 Praha

O autorovi

František Vahala absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Jana Kotěry a Stanislava Suchardy a následně pracoval v architektonické kanceláři u Otakara Novotného a poté u Antonína Balšánka v kanceláři pro stavbu Obecního domu v Praze. Posléze si založil vlastní architektonickou praxi. Ve své tvorbě se nevěnoval pouze architektuře, ale podílel se i na návrzích interiérů a nábytku. Není tedy náhoda, že krátce zastával místo profesora na Státní škole bytového průmyslu (1921-22). Pro Vahalovu tvorbu jsou příznačné nadčasové, klasicizující, monumentální formy s ušlechtilým detailem.

Stavby v libereckém okrese

www.liberec-reichenberg.net

Stavby na jiných místech

domy na Ořechovce v Praze; 1919

rodinné domky v Cítolibech; 1920

rodinné domky v Bechyni; 1922

Justiční palác v Moravské Ostravě, Havlíčkovo nábř. 9; 1924-29

Reálné gymnázium a české státní školy v Novém Jičíně; 1924-35

Měšťanská škola v Jistebníku; 1925

Ústřední škola bytového průmyslu v Praze; 1927

Lékařský dům v Praze; 1928

Masarykovo Čsl. státní reálné gymnázium ve Vsetíně, Tyršova ul.; 1930-32

Literatura

Pavel Šopák: František Vahala; in: časopis Architekt, červenec 2001, str. 70

Zmínka

Kohout Michal, Templ Stephan, Zatloukal Pavel - ed.; Česká republika - architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko; Zlatý řez, Praha, 2005

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Register modernej architektury Slovenska:
www.register-architektury.sk

Stavby autora

[IMG]

1935 Masarykovo zdymadlo