RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Karl Haar

 
O autorovi
Stavby v ústeckém okrese

Činžovní dům v Ústí n. L., Mendělejevova 623/11 (demolice 2016 v kampusu UJEP)

Dvojdům v Ústí n. L., Emy Destinové 1020/9 a 1049/7

Stavby autora

[IMG]

1935 Shromáždění Církve adventistů s. d.