RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

August Krumholz

 

1844 Kraňsko (Slovinsko)

O autorovi

Architekt činný ve Vídni, od roku 1893 i v Budapešti. Syn stavebního rady. V první polovině sedmdesátých let 19. století studoval vídeňskou akademii výtvarných umění. Byl žákem Friedricha Schmidta. Specializoval se na školní stavby, pro světovou výstavu ve vídeňském Prateru roku 1873 navrhl a realizoval vzorovou školu pro rakouský venkov. Na základě toho ho vláda vyslala na studijní cestu do Anglie a Francie, kde se seznamoval s tamními projekty škol. Řešil ale i prestižní zakázky v podobě vil a zámečků pro movitou klientelu. Byl členem Rakouského spolku inženýrů a architektů (Österreichischer Ingenieuren- und Architektenverein). V devadesátých letech upozadil architektonickou tvorbu kvůli podnikání v oblasti stavebnictví. Získával armádní zakázky, dodával pracovní zátěžové podlahy. Jeho podnik ale později zkracoval. Na začátku 20. století se přestěhoval do Francie, odkud byl vypovězen v roce 1908 kvůli špionážní aféře spočívající v pokusu o vývoz nových projektů z oblasti letectví.

Stavby na jiných místech

Škola Komenium s reprezentativním sálem Olomouc (1870-1874)

Lovecký zámeček pro Nikolause Dumbu Liezen Rakousko (1874-1875)

Vila Ludwiga Schneidera zvaná "Schlumberger Schlössl" či "Villa Weinfried" Bad Vöslau Rakousko (1876)

Literatura

Die österreichische Musterschule für Landgemeinden auf dem Weltausstellungsplatze. Erasmus Schwab mit zwei Plänen von August Krumholz, Wien 1873

Der österreichische Schulbau in der k.u.k. Monarchie. Elisabeth Kneisz, diplomová práce 2014

Die beiden Villen des Nicolaus Dumba in Liezen (Obersteiermark). Johann Josef Böker, Insitu – Zeitschrift für Architekturgeschichte, VII (2015), S. 235—246.

Die Dorfschule auf der Weltausstellung.Bohemia, r. 46, č. 206, 29. 8. 1873, s. 2

Ein Wiener Architekt als Spion verhaftet.Illustrierte Kronen Zeitung. 20. 2 1908, r. IX, č. 2925, s. 6-7

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

arch pavouk:
www.arch-pavouk.cz

Stavby autora

[IMG]

1876 Muzeum města Ústí nad Labem