RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Petr Urlich

 

1949 Praha

O autorovi

Patří mezi nejuznávanější české odborníky na dějiny architektury, zvlášť v oblasti moderní architektury. Vědeckou hodnost CSc. dosáhl dizertační prácí "Funkcionalismus v Praze mezi dvěma světovými válkami". S Ústím ho pojí role profesora na Univerzitě J. E. Purkyně, kde od roku 2006 vyučuje studenty stavební historie. Je autorem řady stavebně historických průzkumů cenných staveb 19. a 20. století v Praze. Jeho články lze najít v odborných časopisech Architektura ČSR, Architekt, FORUM architektury a stavitelství, Architecture, Mouvement, Continuité aj. Pracoval v týmu pro restaurování a rekonstrukci proslulé Müllerovy vily v Praze od architekta Adolfa Loose. Vedl atelier restaurování architektury 20. století. Zastává několik prestižních vědeckých funkcí jako člen vědeckého týmu Výzkumného centra pro průmyslové dědictví při ČVUT, člen Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT v Praze nebo předseda oborové komise SP Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Vedle UJEP přednáší především na Fakultě architekury a Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Rozhovor

Bez znalosti historie nemohu tvořit současnost, 2014 (rozhovor s Ondřejem Falcem)

Odkazy

Jak učí dějiny architektury Petr Urlich (19. 9. 2014):
www.earch.cz

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Archiweb:
archiweb.cz

WorldCat:
orlabs.oclc.org