RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Jaromír Hanuš

 

1921

2005

O autorovi

V letech 1971 až 1987 byl technicko provozním náměstkem ústeckého Krajského projektového ústavu.

Publikační činnost

Hanuš, Jaromír (Severočeský kraj); Chybí hlubší spolupráce s centrálními orgány; in: Výňatky z diskuzních příspěvků, pronesených na ustavující všeplenární konferenci SA ČSR; Architektura ČSR, ročník XXXI.,1972/6, str. 305

Výskyty v jiných databázích

CoJeCo:
www.cojeco.cz