RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Alfréd Piffl

 

1907 Kerhartice nad Orlicí

1972 Bratislava (Slovensko)

O autorovi

Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze (1935-1931). První zkušenosti sbíral u pražské firmy Vaníček. Na sever Čech zamířil v roce 1940, kdy zastával funkci architekta Městského úřadu v Roudnici a posléze přešel do místní strojírny Pracner. Nakonec si v Roudnici otevřel soukromou kancelář jako civilní inženýr. První poválečný rok působil coby vedoucí lobkowického stavebního úřadu v Bílině, aby se roku 1946 ujal své důležité funkce v Ústí nad Labem.

Po Alfredu Pifflovi sice v Ústí nad Labem zřejmě žádná stavba nezůstala. V letech 1946 a 1947 byl ale ředitelem Městského muzea a archivu. Zároveň zastával funkci zmocněnce ministerstva školství a osvěty pro záchranu kulturních památek města Ústí nad Labem. Díky své pozici dokázal zachránit před zloději nebo zničením hodnotná umělecká díla, která byla součástí majetku zabaveného odsunutým sudetským Němcům.

Vešel ve známost později zejména úsilím o záchranu Bratislavského hradu před demolicí. Při následných pracích na obnově památky byl zatčen a ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen na 2,5 let vězení.

Byl činný jako vysokoškolský profesor v Praze a Bratislavě. Zastával funkci prvního děkana obnovené Fakulty architektury Slovenské vysoké školy technické. Dosáhl vědecké hostnisti CSc. Stal respektvaným odborníkem na památkovou péči a archeologii. Zřejmě je spoluautorem, přinejmenším inspirátorem kultovní knihy Jaroslava Herouta Slabikář návštěvníků památek.

Stavby na jiných místech

Hala strojírny Pracner v Roudnici nad Labem (1941)

Vila Magna v ul. Vlčkova 49 v Bratislavě (1966)

Literatura

Jůrková, Hana; Alfréd Piffl a jeho působení na Ústecku; PF UJEP, Ústí nad Labem, 1999; bakalářská práce (vedla PhDr. K. Kaiserová)

Uhlíková, Kristina; Čas pověřenců. Působení osobností angažovaných v záchraně movitých památek v období bezprostředně po skončení 2. světové války zvláště v severních a severozápadních Čechách; in: Zprávy památkové péče, roč. 78, č. 3, 2018; str. 187-202

Publikační činnost

Katalóg projektov rodinných domov 1.; Bratislava, 1970

Články v seriálu

Pifflová Blažena; Alfred Piffl a jeho relace v ústeckém rozhlase v letech 1946-1947

Krsek Martin; Alfred Piffl zažil Ústí v době kamenné

Odkazy

Českotřebovský deník:
www.zpravodaj.ceskatrebova.cz

Ústecký deník:
ustecky.denik.cz

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

češi sk:
www.cesi.sk