RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel sv. Josefa

 
Hrbovická | Ústí nad Labem - Předlice
Aussigerstrasse (1904-1924), Ústecká (1924-1938), Aussigerstraße (1938-1945), Presidenta Beneše (1945-195?), Šmeralova (195?-1991)
Autor:
Matěj Blecha
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1905 - 1906
Sloh:
neorománský-neogotický
O stavbě

Farní katolický kostel chyběl v Předlicích už od husitských válek, kdy byla původní stavba zničena. Předličtí se dočkali obnovení svatostánku až na začátku 20. století. Z popudu místního chabařovického děkana Josefa Hoffmanna začala v roce 1903 sbírka na stavbu. Přestože se našla řada dárců, potýkala se stavba s nedostatkem peněz a nakonec se kostel musel z úsporných důvodů obejít bez věže v západním průčelí. Autorem návrhu je podle literatury (Grobheiser) architekt H. F. Blecha z Prahy. Razítko a podpis na plánech dochovaných pod č. p. fary dokládá, že jde o překlep, za tímto zkomoleným jménem se skrývá slavná pražská stavební firma Matěje Blechy. Mat. Blecha je tedy autorem jak kostela, tak přilehlého objektu fary č. p. 182.

Prameny

Zpětný pohled na řím. kat. chrám v Předlicích. (Historie předlického kostela /26 str. - neúplné/); strojopis; Spolek pro stavbu chrámu v Předlicích, předmluva Augustin Volkery, 16. 7. 1930; archiv fary v Trmicích

Literatura

Grobheiser, Emil; Prödlitz im Zeitgeschehen. Die Geschichte eines Dorfes 1169-1946.; Eskilstuna, 1976; s. 32-34; vyšlo též v: Aussiger Bote, leden 1978, mezi str. 70 a 71 (Prödlitz 69-72), dostupné online

Kamshoff, Otto; Předlice kdysi a nyní; Albis international, Ústí nad Labem, 2009; (něm. originál Prödlitz einst und jetzt, 1912)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Varhany a varhanáři v ČR:
www.varhany.net

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

boční stěna kostela

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

Jesu Christe - nápis na stěně kostela

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

detail vstupních dveří

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

průhled okny kostela

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

výřez z historické fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/předlice/img/4.jpg

[IMG]

dobová pohlednice

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/předlice/img/2.jpg

[IMG]

výkres kostela - pohled z boku, věž nebyla realizována

Muzeum města Ústí nad Labem

[IMG]

půdorys kostela - přízemí

Muzeum města Ústí nad Labem

[IMG]

půdorys kostela - podsklepení

Muzeum města Ústí nad Labem