RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Soutěž na střekovskou měšťanku

06. 04. 2017 | Patrně v roce 1930 proběhla soutěž na měšťanskou školu pro Střekov. Vítěze resp. autora realizované stavby zatím s jistotou neznáme, ale zřejmě šlo o Wilhelma Etzela. Zde Vám přinášíme variantní návrh od karlovarského architekta Adolfa Mereticha.

[IMG]

Soutěž na krajskou nemocnici z roku 1968

05. 04. 2017 | Přidali jsme na web fotografii modelu vítězného návrhu z omezené urbanistickoarchitektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu nemocnice s poliklinikou III. typu na Bukově, kterou vypsal v roce 1968 tehdejší KÚNZ (Krajský ústav národního zdraví).

[IMG]

Paneláci v Ústí nad Labem

17. 03. 2017 | Od 17. 3. do 18. 6. 2017 se v Ústí n. L. představí exteriérová výstava Příběh paneláku v Ústeckém kraji, která přiblíží historii a současnost vybraných sídlišť v Litvínově (sídliště Stalinových závodů), v Mostě (Podžatecká), v Ústí n. L. (Severní Terasa), v Teplicích (Šanov II) a v Chomutově (Březenecká). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti, je 12. výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným sídlištím v jednotlivých krajích ČR.

[IMG]

Milešovka měla narozdíl od Větruše štěstí

22. 02. 2017 | Architektonicky tragická hotelová přístavba Větruše měla mít svou následnici na nejvyšším vrchu Českého středohoří. Autorem návrhu je stejná architektonická kancelář Archatelier 2000. Naštěstí pro Milešovku pro tentokrát k realizaci další obludy na navýsost exponované parcele nedojde.

[IMG]

Cizí dům?

19. 01. 2017 | Příprava aktuální výstavy Cizí dům? o architektuře českých Němců v ústeckém muzeu přinesla odhalení ztraceného autorství muzejní budovy. Přečtěte si inovovanou kartu stavby muzea i kartu jejího architekta Augusta Krumholze. Další objevy prezentované na výstavě postupně zařadíme do databáze také. Výstava trvá do 16. dubna 2017.

[IMG]

SNAIPR-UL

01. 01. 2017 | V minulém roce se jako reakce na neblahý urbanistický potažmo architektonický vývoj města Ústí n. L. ustavila místní platforma odborníků pod zkratkou SNAIPR-UL (Skupina nezávislých architektů a inženýrů pro rozvoj města Ústí nad Labem). K 1. 1. 2017 prezentovala svůj oficiální program.

[IMG]

Otto Scheib v Zálezlech

28. 11. 2016 | V souvislosti s naší malbou na Desce zveřejňujeme již déle objevený a dohledaný avšak dosud pro slavnostní příležitost skrývaný návrh na hotel v Dolních Zálezlech od německého architekta Otto Scheiba.

[IMG]

Kupka a Plischke v Zálezlech

25. 11. 2016 | V souvislosti s naší malbou na Desce zveřejňujeme již déle objevený a dohledaný avšak dosud pro slavnostní příležitost skrývaný návrh na hotel v Dolních Zálezlech od libereckých architektů Rudolfa Kupky a Ernsta Plischkeho, který obdržel první místo, tedy soutěž vyhrál.

<Stránka 3/45<